štvrtok 31. januára 2013

Svieť nám stromček jagavý...

Hoci je už mesiac po Vianociach, nie sme vôbec smutní. Príjemné chvíle pod stromčekom a sviatočnú atmosféru nám bude pripomínať náš spoločný kalendár, ktorý sme vytvorili z vianočných fotografií. Pomocou jednoduchého návodu na http://www.vlastni-kalendar.cz/sk sme zhotovili jedinečný kalendár, ktorý okrem dní, mesiacov a mien obsahuje aj narodeninové dni všetkých detí z našej triedy. Vďaka farebnému zvýrazneniu týchto sviatočných udalostí už nikdy nezabudneme kamarátom zablahoželať k ich sviatku.


 
 

streda 30. januára 2013

Škodcovia stromov

K najznámejším lesným škodcom patrí lykožrút smrekový. Tento nenápadný malý chrobák napáda poškodené alebo zrezané stromy. Zavŕtaný pod kôrou stromov strávi väčšinu svojho života. Živí sa lykom, ktoré zabezpečuje transport vody a živín v strome, a tým ho poškodzuje. Strom začne usychať a postupne vyhynie.
Keďže nás zaujímalo, ako tento chrobák vyzerá, pustili sme sa na hodine informatickej výchovy do hľadania:
Aby sme ho v prírode bezpečne odlíšili od iných hnedo-čiernych chrobákov, zhotovili sme si ho na hodine výtvarnej výchovy. Jeho prirodzené prostredie, kôru stromov, sme kreslili fixami, zvyšok sme dorobili pomocou strihania a lepenia. Vďaka tomu, že sme ho obkresľovali podľa makiet, si určite lepšie zapamätáme nielen jeho farbu, ale aj jeho tvar:

Podivuhodný atlas stromov

Každý atlas stromov obsahuje okrem obrázku samotného stromu aj nákres jeho listu, kvetu a plodu. Preto sme sa aj my pri tvorbe toho nášho uberali rovnakou cestou. Rozdiel bol len v tom, že nám vznikali stromy netradičných tvarov a proporcií. Prečo? Lebo sme ich tvorili veľmi zvláštnym spôsobom. Postup nám poslali naši českí kamaráti:
Hra je určená pre dvojice.
Pomôcky:
kresliace potreby, 2 hárky papiera, hracia kocka, herný plán - TU.
Postup:
Každý z hráčov si preloží papier na 3 časti - koreň, kmeň, koruna. Tá časť papiera, do ktorej sa bude dokresľovať koreň by mala byť o niečo menšia. Potom hodí kockou prvý hráč. Podľa čísla, ktoré mu padne, nakreslí podľa herného plánu príslušný tvar koreňa (č.1 dlhý, č. 2 špirálovitý, č.3 široký...). Potom hodí kockou druhý hráč a rovnakým postupom dokreslí taký tvar koreňa, ktorý prináleží k číslu, ktoré mu padlo. Takýmto spôsobom postupne obaja hráči dorobia kmeň aj korunu. Pri korune však každý z hráčov musí hodiť dvakrát - 1. krát určí, aký tvar bude mať koruna, 2. krát aký tvar budú mať konáre. Až potom ich môže nakresliť tak, aby dodržal obidva stanovené tvary. Na záver sa na papier dokreslí list, kvet a plod. Pri zakresľovaní listu opäť hádžeme dvakrát - 1.krát zistíme tvar listu, 2.krát tvar jeho okraja.
Po zhotovení celého nákresu už len stačí vzniknutému stromu vymyslieť názov  a hotovo! Takýmto spôsobom vznikol napríklad českým kamarátom "síťovník leknínový", "okousánek dlaňovitý" alebo " jehličník vesmírný". Ktovie, ako vyzerali?! Už sa tešíme, kedy nám pošlú ich fotografie.

A tu sú naše príspevky do spoločného ATLASU STROMOV:štvrtok 24. januára 2013

Brezy v zime

Breza je prekrásny strom so štíhlym kmeňom a riedkou korunou. Ľahko ju rozoznáme podľa snehobielej kôry na kmeni a na starších konároch. Obyčajne rastie do výšky 20 metrov. Listy sú jednoduché. Na jar sú mladé lístky lepkavé. Breza kvitne od apríla do mája drobučkými kvietkami v jahňadách. Plodom je nažka. Breza rastie v lesoch a hájoch. Tento strom potrebuje k životu veľa svetla, preto ak rastie viac briez po kope, tvoria len riedke háje.


O tom, že brezy majú svoje čaro aj v zime, svedčia naše výtvarné práce: