pondelok 24. júna 2013

Balík so záhadnou šifrou

Naši českí kamaráti sa opäť vyznamenali (pravdaže, v dobrom slova zmysle). Prekvapili nás balíkom s krásnym poďakovaním za spoluprácu a nezvyčajným darčekom. Boli to hárky tvrdého papiera so záhadnou šifrou. V čiernych a bielych štvorčekoch sa ukrýval tajomný odkaz, ktorý sme mali rozlúštiť.
Aj keď sme sa doteraz považovali za technicky pomerne zdatných, pri plnení tejto úlohy sme sa veru zapotili. Dozvedeli sme sa, že tento zhluk čiar a štvorčekov je tzv. QR kód, ktorý sa v Japonsku používa od roku 1994, ale u nás je ešte pomerne neznámy. Môže obsahovať až 4 300 znakov (písmen), v ktorých je obsiahnutá nejaká dôležitá informácia. Tento kód sa dá prečítať pomocou mobilného telefónu s fotoaparátom a Java aplikáciou. Po spustení aplikácie sa objaví funkcia fotoaparátu. Potom stačí už len "namieriť" na QR kód a aplikácia ho automaticky preloží. Nakoľko mobil našej pani učiteľky má už najlepšie časy za sebou :o(  , poprosili sme prvácku pani učiteľku, aby nám s rozlúštením záhadného kódu pomohla. A pozrite, čo sa objavilo:


Ďakujeme našim kamarátom za super darček, vďaka ktorému sme zase o niečo múdrejší. Strihanie a prekladanie papierových skladačiek nás veľmi bavilo. Za chvíľu nám vznikol v triede celý les plný listnatých a ihličnatých stromov. Dúfame, že aj v budúcom školskom roku bude naša spolupráca taká intenzívna a inšpirujúca ako tento rok. Moc sa na to tešíme :o). Prajeme krásne prázdniny plné nových kamarátov, nezabudnuteľných zážitkov a horúceho slniečka. Letu zdar!

nedeľa 9. júna 2013

Živé leporelo

Podstata tohto netradičného formátu je jednoduchá. Vybrali sme si 14 najznámejších stromov, na ktoré sme vymysleli jednoduché básničky ( 7 ČR a 7 SR). Po vzájomnej výmene básní sme každú českú báseň prilepili na výkres a na jeho druhú stranu k nej nakreslili vhodnú ilustráciu. V kresbe sme sa snažili zachytiť najdôležitejšie znaky daného stromu, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, o aký druh ide.Potom sme natočili krátke videá, na ktorých slovenské deti čítali české básne a české deti zas slovenské. Videonahrávky boli spestrené nielen farebnými ilustráciami, ale aj skutočnými stromami, ktoré sme našli v blízkom či mierne vzdialenom okolí školy.
V záverečnej fáze sme jednotlivé videá spojili do spoločného „živého leporela", v ktorom sa striedajú české texty čítané slovenskými deťmi so slovenskými textami čítanými českými deťmi.

- VIDEO 1

Táto aktivita sa nám natoľko zapáčila, že sme rovnakým spôsobom spracovali aj slovenské básničky. Takto sa do "živého leporela" mohli zapojiť aj ostatné deti z našej triedy.

streda 5. júna 2013

Otlač si svoj strom


Ako vzniknú takéto stromové otlačky? Celkom jednoducho. Stačí z výkresu o rozmere A5 vystrihnúť strom a nalepiť ho na ďalší výkres rovnakého rozmeru. Postupne podoliepať listy a kvety, ktoré sme získali za pomoci vykrajovačky na papier. Následne výkres s nalepeným stromom natrieme farbami a priložením ďalšieho výkresu získame jeho otlačok. Z jedného výkresu opakovaným natieraním môžeme získať aj niekoľko otlačkov.