nedeľa 9. júna 2013

Živé leporelo

Podstata tohto netradičného formátu je jednoduchá. Vybrali sme si 14 najznámejších stromov, na ktoré sme vymysleli jednoduché básničky ( 7 ČR a 7 SR). Po vzájomnej výmene básní sme každú českú báseň prilepili na výkres a na jeho druhú stranu k nej nakreslili vhodnú ilustráciu. V kresbe sme sa snažili zachytiť najdôležitejšie znaky daného stromu, aby bolo na prvý pohľad zrejmé, o aký druh ide.Potom sme natočili krátke videá, na ktorých slovenské deti čítali české básne a české deti zas slovenské. Videonahrávky boli spestrené nielen farebnými ilustráciami, ale aj skutočnými stromami, ktoré sme našli v blízkom či mierne vzdialenom okolí školy.
V záverečnej fáze sme jednotlivé videá spojili do spoločného „živého leporela", v ktorom sa striedajú české texty čítané slovenskými deťmi so slovenskými textami čítanými českými deťmi.

- VIDEO 1

Táto aktivita sa nám natoľko zapáčila, že sme rovnakým spôsobom spracovali aj slovenské básničky. Takto sa do "živého leporela" mohli zapojiť aj ostatné deti z našej triedy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára