sobota 9. februára 2013

Strom priateľstva

Poznáte príslovia a porekadlá o priateľstve?
 • V núdzi poznáš priateľa.
 • Dobre tomu, kto má priateľov, beda tomu , kto ich potrebuje.  
 • Až keď sa pod tebou prelomí ľad, spoznáš, kto ti je priateľom.
 • Dobrého priateľa si váž ako drahý poklad. 
 • Dobrí priatelia sa aj s jednou jahodou podelia. 
 • Dobrý priateľ je nad zlato.  
 • Dobrý priateľ má väčšiu cenu, ako sto príbuzných.
 • Dobrý priateľ prinesie piecku, keď svet zasype sneh. 
 • Istého priateľa spoznáme v neistej situácii.
 • Najväčším šťastím je dobrý priateľ. 
 • Priateľovi na pomoc treba hoc aj cez polnoc.   
 • Dobrá studňa v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva.  
A keďže sa hovorí aj :"Zdravia a priateľov nikdy nie je dosť", rozhodli sme sa, že si budeme tie naše triedne priateľstvá pestovať a upevňovať. Išli sme na to netradičným spôsobom - a to prácou na spoločnom diele. Podstatou tohto projektu bolo zapojiť všetky deti do tvorby spoločného stromu. Techniku, ktorú sme si zvolili ( pletenie z papiera) nikto z nás doteraz neovládal, takže fígeľ bol v tom, že sme sa navzájom učili jeden od druhého. Nielen ako taký strom vzniká, ale najmä ako vysvetliť kamarátovi postup, vedieť mu pomôcť, zhovievavo ho upozorniť na chyby, ktorých sa pri práci nechtiac dopustí, trpezlivo mu postup opakovať dovtedy, kým sa ho sám nenaučí. Potom si zase on vyberie iného kamaráta, ktorého sa podobným spôsobom pokúsi usmerniť tak, aby sme sa spoločnými silami dopracovali k úspešnému výsledku.
Pomoc pani učiteľky sme potrebovali len na úplnom začiatku, kedy ukázala prvému dieťaťu, ako sa vyrábajú papierové trubičky, z ktorých sa strom pletie a ako ich treba navzájom prepletať a spájať. Potom už len z diaľky sledovala, ako kamarát kamarátovi predvádza, čo sa naučil a trpezlivo ho usmerňuje a napomína pri práci. Keďže pekné veci nevznikajú ľahko, práca na našom strome nám trvala niekoľko týždňov. Výsledok však stál za to. Čo poviete?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára