štvrtok 28. marca 2013

Rozprávkový strom

    "Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden rozprávkový strom. Na každom konári sa ukrývala jedna rozprávka, v každom lístku prebývala jedna rozprávková bytosť. Vtáci v jeho korune vyspevovali od rána do večera a strom zo dňa na deň mocnel a košatel.
    Jedného dňa však spev vtákov utíchol, listy zožltli a strom začal vysychať. Príčina bola jednoduchá - deti prestali čítať rozprávky. Už ich nebavil svet fantázie,  kde dobro víťazí nad zlom, prestali ich lákať bájne tvory, kúzla i nadprirodzené bytosti. Učarovali im počítačové hry plné zloby a násilia. Knižky v detských izbách prikryl prach, rozprávkové bytosti upadli do zabudnutia. A strom chradol a chradol...Jedinou jeho záchranou bolo znovu objaviť krásu rozprávok a tak vrátiť život umierajúcemu stromu.“

Rozhodli sme sa, že sa na to podujmeme. A keďže najznámejšími rozprávkarmi na svete boli H.Ch. Andersen a bratia Grimmovci, vybrali sme si práve ich rozprávky na oživenie tohto vzácneho stromu. S každou prečítanou rozprávkou na nás čakala aj úloha, ktorú sme museli splniť. Vďaka našej usilovnosti a vytrvalosti sa nám podarilo spoločnými silami tento strom zachrániť.  Nebola to však jednoduchá cesta. Číhalo na nej veľa prekážok, ktoré sme museli prekonať a nemálo záhad, ktoré sme museli rozlúštiť. Preto sme ich tajomstvá odkrývali na všetkých vyučovacích hodinách.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ťažiskom však boli hodiny ČÍTANIA, na ktorých sme sa venovali tichému aj hlasnému čítaniu, tvorili sme osnovu k textu, usporadúvali časti textu podľa postupnosti, vymýšľali nadpisy k ilustráciám, dramatizovali časti deja, besedovali o prečítaných knihách. Usporiadali sme čitateľský maratón, kvíz s názvom Marec – Mesiac knihy, tvorili komiks... (rozprávky Snehová kráľovná, Dlhý, Široký a Bystrozraký, Lietajúci kufor, Princezná na hrášku, Malá morská víla, Červená čiapočka).
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príjemným spestrením putovania po najznámejších svetových rozprávkach bola aj návšteva novootvoreného Kníhkupectva Kornélia v Ilave. Okrem prehliadky kníh pre deti a mládež sme mali možnosť aspoň na chvíľu vstúpiť aj do skutočného rozprávkového sveta. Sprievodcom po ňom nám bol samotný majiteľ predajne, pán Wiedermann, ktorý nám okrem vzniku prvých kníh priblížil aj najznámejších svetových rozprávkarov a ich diela. Všetci sme so záujmom odpovedali na jeho otázky a dokázali tak, že patríme k náruživým čitateľom, ktorým spomínané diela nie sú cudzie. Najlepší z nás boli dokonca odmenení. Z predajne, v ktorej bolo vďaka nádherným darčekovým predmetom a príjemnej atmosfére rozprávkové čaro priam hmatateľné, sa nám odchádzalo veľmi ťažko. Určite sa sem ešte vrátime so svojimi rodičmi. Vďaka pestrej ponuke kníh si tu prídu na svoje určite aj oni.


 


S rozprávkami sme sa pravidelne stretávali aj na MATEMATIKE, kde sme si vďaka výučbovému CD zopakovali nielen sčítanie a odčítanie do 20, ale zakaždým aj odkryli jednu rozprávku. Následne nám deti, ktoré rozprávku poznali, stručne prerozprávali jej dej, aby sme vedeli, z ktorej časti bola ilustrácia, ktorú sme po vyriešení všetkých príkladov získali (rozprávky Ako šlo vajce na vandrovku, O vtákovi ohnivákovi, Sliepočka a kohútik, Zlatovláska a 3 medvede, Snehulienka a sedem trpaslíkov, O 12 mesiačikoch).


V rozprávkovom duchu sme pokračovali aj na INFORMATICKEJ VÝCHOVE, počas ktorej sme si vytvorili vlastné puzzle v programe voľne prístupnom na internetových stránkach –www.bosounohou.cz (Snehová kráľovná – skladanie slova večnosť z „ľadových črepín“).

 
 
 
 
 
 
 
 
Aj keď sa hodiny PRÍRODOVEDY zdajú kilometre vzdialené od rozprávkového sveta, opak je pravdou. V duchu rozprávky Janko a fazuľa sme si vyskúšali klíčivosť semien v závislosti od tepla, svetla, dostatku živín a vody. Kresali sme iskry za pomoci dvoch kremeňov, skutočného kresadla a nezabudli sme sa ani oboznámiť so zásadami bezpečnosti pri narábaní s ohňom (rozprávky Kresadlo, Dievčatko so zápalkami). 


Veľmi zaujímavé boli aj rozprávkové hodiny TELESNEJ VÝCHOVY. Chôdzou po ortopedickom páse – zameranom na precvičenie klenby nohy – sme sa pokúsili napodobniť bolestivú chôdzu malej morskej panny, ktorá vymenila svoj nádherný hlas za ľudské nohy (rozprávka Malá morská víla). Veľa zábavy sme si užili aj pri cvičení na ôsmich žinenkách. Popri precvičovaní kotúľov a cvikov zameraných na posilnenie brušného svalstva sme mali aj uhádnuť, pod ktorou žinenkou je ukrytý malý hrášok (rozprávka Princezná na hrášku).
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A keďže mnohé sfilmované či kreslené rozprávky sú aj zhudobnené, naučili sme sa na HUDOBNEJ VÝCHOVE  pieseň Slávik a ruža (rozprávkový príbeh z pera  Oscara Wildea). Jej text a clivá melódia nás natoľko nadchli, že sme neodolali a natočili sme si k nej vlastný videoklip.
 


S rozprávkami sme sa nerozlúčili ani na hodinách VÝTVARNEJ VÝCHOVY.  Zahrali sme sa na módnych návrhárov a pokúsili sme sa nakresliť, ako by asi vyzeralo cisárove rúcho, keby bolo také, ako ho opisovali dvaja podvodní krajčíri (rozprávka Cisárove nové šaty). Vytvorili sme i prstové bábky, za pomoci ktorých sme si zahrali krátke divadielko vo dvojiciach (rozprávka Palculienka). Na záver sme naše putovanie po rozprávkovom svete ukončili výrobou zázračných čižmičiek (rozprávka Kocúr v čižmách).

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Po prečítaní každej rozprávky a splnení jednotlivých úloh sa do stromu začala vracať sila a prúdiť v ňom miazga.“
Zakaždým sme z plastelíny ušúľali tenký pásik, z ktorého sme vytvorili jeden „letokruh“. Čítaním rozprávok a plnením úloh letokruhy (každý inej farby) pribúdali, strom bol hrubší a hrubší a tým sa do vyschnutého stromu symbolicky vracal život. Presne v duchu prečítaných rozprávok - dobro zvíťazilo nad zlom. Či náš strom nakoniec aj zakvitol, sa dozvieme onedlho na pripravovanej NOCI S ANDERSENOM.


Verím, že aj vďaka týmto aktivitám deti nikdy nezabudnú na nádherný svet fantázie, ktorý je ukrytý v rozprávkových knižkách  a aj v budúcnosti sa postarajú o to, aby tento vzácny strom nevyschol.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára