štvrtok 13. decembra 2012

Stromy poznania

Aj keď HLÁSKOVÝ STROM asi ťažko nájdete v nejakej náučnej literatúre, naše deti ho poznajú veľmi dobre. Vedia, že má tri hlavné konáre ( SAMOHLÁSKY, SPOLUHLÁSKY, DVOJHLÁSKY), ktoré sa ešte rozvetvujú na niekoľko menších ( DLHÉ a KRÁTKE, TVRDÉ, MÄKKÉ a OBOJAKÉ). Pracujú s ním takmer na každej hodine slovenského jazyka. Na jednotlivé konáre umiestňujú listy s písmenami podľa toho, do ktorej skupiny patria. O tom, že im to nerobí žiadne problémy, sa môžete presvedčiť na nasledujúcich fotografiách:
Rovnako pohotovo dokážu deti pracovať aj samostatne, kedy už hlásky netriedia,  ale  vymenúvajú a vpisujú na správne miesta.Ani  hodina matematiky nie je o nič ukrátená. Pomocou ČÍSELNÉHO STROMU si zas opakujeme sčítanie a odčítanie do 20. Aj keď si ešte sem  –  tam pomôžeme  pri počítaní prstami, dokážeme sa prepracovať  pomerne rýchlo k správnym výsledkom. Aby to bolo trošku pestrejšie a napínavejšie, usporiadali sme súťaž O najrýchlejšieho počtára. Mohol ním byť len ten, kto pracoval nielen rýchlo, ale aj správne. Víťazov sme mali hneď dvoch, Rebeku a Vlaďku, ktoré sa  dopracovali k správnym výsledkom za rovnaký čas - 1 minútu a 44 sekúnd. Veľmi dobre sa viedlo aj tým, ktorí sa riadili heslom "dvakrát meraj a raz strihaj". Neboli síce najrýchlejší, ale ich príklady boli vypočítané bez jedinej chybičky. Preto si právom zaslúžili nielen označenie Super počtár, ale aj krásnu drevenú medailu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára